Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 września 2005 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam , co następuje;

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku w następujących składach osobowych:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie – Publiczne Gimnazjum
1. Jerzy Cwalina
2. Mariola Kupidłowska
3. Andrzej Roman Zajączkowski
4. Wiesław Łuba
5. Maria Jadwiga Czartoryjska
6. Magdalena Sawicka
7. Bożena Banach
8. Dorota Prytuła
9. Mateusz Stanisław Brzostek
10. Agnieszka Zduńczyk – osoba wskazana przez Wójta

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie – Urząd Gminy
1. Grażyna Białobrzewska
2. Anna Cwalina
3. Katarzyna Sawicka
4. Grzegorz Ciecierski
5. Danuta Małgorzata Zajączkowska
6. Dorota Białobrzewska
7. Artur Komor
8. Janina Cwalina
9. Tomasz Brzostek
10. Wanda Wiśniewska – osoba wskazana przez Wójta

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Drogoszewie – Szkoła Podstawowa
1. Stanisław Pawelczyk
2. Bożena Pawelczyk
3. Janina Małkowska
4. Bożena Teresa Sienkiewicz
5. Stefan Grabowski
6. Rafał Jarzyło
7. Zbigniew Kupidłowski
8. Bożena Wilk
9. Jakub Brzostek
10. Bożena Genowefa Szczyglewska – osoba wskazana przez Wójta

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-09-12 12:38
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-09-12 12:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 416