Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2005 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; z 2002 r. Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130. poz. 1188; z 2004 r.Nr 25, poz. 219) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam, co następuje;

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku w następujących składach osobowych:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastkowie – Publiczne Gimnazjum
1. Janina Kobylińska
2. Grażyna Nadrowska
3. Edyta Bielacka
4. Rafał Białobrzewski
5. Dorota Prytuła
6. Bożena Wilk
7. Maria Jadwiga Czartoryjska
8. Magdalena Sawicka
9. Agnieszka Zduńczyk – osoba wskazana przez Wójta

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Miastkowie – Urząd Gminy
1. Bogumiła Józefa Stepnowska
2. Karol Bućko
3. Wiesław Łuba
4. Paweł Cwalina
5. Janina Cwalina
6. Wanda Wiśniewska
7. Alina Frąckiewicz
8. Dorota Białobrzewska
9. Barbara Kalinowska – osoba wskazana przez Wójta

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Drogoszewie – Szkoła Podstawowa
1. Danuta Pawelczyk
2. Ewa Wioletta Ostrowska
3. Wiesława Nawrocka
4. Aneta Chajęcka
5. Janina Małkowska
6. Maria Małgorzata Sierzputowska
7. Hanna Kurpiewska
8. Rafał Jarzyło
9. Bożena Genowefa Szczyglewska – osoba wskazana przez Wójta

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-09-20 11:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-09-20 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245