Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” do dnia 8 września 2017 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 133