Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 55.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady XXIV sesji Rady Gminy w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 2. Upoważniam  podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-21 09:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-21 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 123