Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu’’ powierzam pracownikowi Pani Janinie Cwalina pełniącej funkcję Sekretarza Gminy Miastkowo, wykonanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego, od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu zatwierdzenia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, z wyłączeniem podpisania umowy z wykonawcą.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-05 15:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-05 15:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 125