Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 34/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 listopada 2005 r.
wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 , z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 122, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu ustanowienia zasad naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w sposób otwarty i konkurencyjny wprowadza się Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 30,07 KB 74

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-30 08:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-30 08:41
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-11-30 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234