Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz.949 i 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt

Kazimierz Górski 

 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 238,09 KB 34

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2018-01-30
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-30 12:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-30 12:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-01-30 13:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 110