Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 marca 2006 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005, według którego:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 8.455.042 zł.

3. Wykonanie – 8.424.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 9.209.677 zł.

5. Wykonanie – 8.838.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:

2. Radzie Gminy.

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 264,62 KB 78

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-03-20 12:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-03-20 12:12
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-03-20 12:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235