Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-5/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 lutego 2007 r.
zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz § 8 uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 689; z 2006 r. Nr 197, poz.1918) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić na terenie Gminy Miastkowo wybory do organów samorządu mieszkańców wsi.
2. Wybory należy przeprowadzić w terminie od dnia 10 lutego 2007 roku do dnia 10 marca 2007 roku zgodnie z harmonogramem zebrań stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 29,33 KB 65

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-02-07 09:10
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-02-07 09:18
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-02-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202