Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-8/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 marca 2007 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, według którego:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 9.206.321,00 zł.

3. Wykonanie – 9.136.792,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 9.546.597,00 zł.

5. Wykonanie – 8.071.820,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:

2. Radzie Gminy.

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 271,14 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-15 09:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-15 09:51
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-03-15 09:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211