Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-15/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 maja 2007 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 26,16 KB 64

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-05-21 12:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-05-21 12:54
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-05-21 12:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219