Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-22/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2007 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 140, poz. 1173,; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz.766) uwzględniając propozycje zgłoszone przez komitety wyborcze zarządzam , co następuje:

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku w następujących składach:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie
1) Alina Frąckiewicz
2) Mariola Kupidłowska
3) Renata Piaścik
4) Jolanta Urszula Żebrowska
5) Anna Cwalina
6) Dorota Prytuła
7) Teresa Zofia Pawelczyk – osoba wskazana przez Wójta

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Urzędzie Gminy Miastkowo
1) Bogumiła Józefa Stepnowska
2) Agnieszka Wysocka
3) Jakub Brzostek
4) Edyta Bielacka
5) Grażyna Genowefa Białobrzewska
6) Janina Cwalina
7) Barbara Kalinowska – osoba wskazana przez Wójta

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Rydzewie
1) Edmund Stepnowski
2) Maria Małgorzata Sierzputowska
3) Teresa Brzostek
4) Dorota Mostył
5) Marzena Białobrzewska
6) Bożena Wilk
7) Agnieszka Dulewicz– osoba wskazana przez Wójta.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-10-05 08:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-05 08:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234