Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-6/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 marca 2008 r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 82, poz 560 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 9.918.106,00 zł.
3. Wykonanie – 9.945.920,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.298.820,00 zł.
5. Wykonanie – 9.964.548,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:
2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki do zarządzenia 235,73 KB 74

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-01 10:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-01 10:13
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-04-01 10:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250