Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-10/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeksu Pracy (Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póź. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto 3 maja przypadające w sobotę (w innym dniu niż niedziela).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-18 09:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-18 09:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230