Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-18/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2008 r.
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008
Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 169, poz.1420, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2008, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2008, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 i §2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 28,29 KB 59
file typ Załącznik 2 28,13 KB 54
file typ Załącznik 3 27,3 KB 62
file typ Załącznik 4 27,38 KB 62

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-09 08:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-09 08:16
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-07-09 08:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206