Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-21/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r., według której:
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10.535.656,00 zł.
3. Wykonanie - 5.623.194,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11.885.656,00 zł.
5. Wykonanie - 4.658.328,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:
2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 218,75 KB 48

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-08-27 09:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-08-27 09:43
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-08-27 09:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214