Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-24/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Pani Agnieszce Zduńczyk
Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 8 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Agnieszce Zduńczyk stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miastkowie od dnia 1 września 2008r. na okres 5 lat szkolnych tj. do dnia
31 sierpnia 2013r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-09-03 11:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-09-03 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224