Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-4/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 stycznia 2009 r.
układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 169, poz.1420, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2009, w tym:
1. Plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, 3.


§ 2

Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2009, w tym:
1. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4, 5.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 19,45 KB 67
file typ Załącznik 2, 4 27,78 KB 77
file typ Załącznik 3 - 5 27,81 KB 73

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-21 10:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-21 10:17
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-21 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247