Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-18/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 maja 2009 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku -Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360; z 2008 r. Nr 171, poz.1056 ) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz.766) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Miastkowo dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiegoj zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku w następujących składach:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Publicznym Gimnazjum  w Miastkowie

 1. Alicja Korytkowska
 2. Edyta Bielacka
 3. Renata Piaścik
 4. Danuta Małgorzata Zajączkowska
 5. Mariola Kupidłowska
 6. Anna Cwalina
 7. Dorota Prytuła
 8. Agnieszka Zduńczyk – osoba wskazana przez Wójta

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Urzędzie Gminy  Miastkowo

 1. Halina Kuczyńska
 2. Marlena Jesiotr
 3. Teresa Brzostek
 4. Bogumiła Józefa Stepnowska
 5. Janina Cwalina
 6. Grażyna Genowefa Białobrzewska
 7. Wanada Wiśniewska
 8. Barbara Kalinowska - osoba wskazana przez Wójta

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Rydzewie

 1. Sławomir Korytkowski
 2. Wiesław Łuba
 3. Józef Pyskło
 4. Hanna Kurpiewska
 5. Agnieszka Dulewicz
 6. Grzegorz Ciecierski
 7. Wanada Kazimierczyk
 8. Bożena Genowefa Szczyglewska – osoba wskazana przez Wójta.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-18 09:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-18 09:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214