Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-19/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 czerwca 2009 r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póź. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień  12 czerwiec 2009 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto 15 sierpnia 2009 r.    przypadające w sobotę  (w innym dniu niż niedziela)

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-06-15 08:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-06-15 08:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207