Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 37 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
SG. 0151-1/08określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.03-01-2008
SG. 0151-2/08układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.14-01-2008
SG. 0151-3/08ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej15-02-2008
SG. 0151-4/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.11-03-2008
SG. 0151-5/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.20-03-2008
SG. 0151-6/08przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 200726-03-2008
SG. 0151-7/08określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.03-04-2008
SG. 0151-8/08zarządzenia wyboru sołtysa wsi Chojny - Naruszczki.04-04-2008
SG. 0151-9/08przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.14-04-2008
SG.0151-10/08ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych16-04-2008
SG. 0151-11/08określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.06-05-2008
SG. 0151-12/08powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert z „Programu Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich12-05-2008
SG. 0151-13/08ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo19-05-2008
SG. 0151-14/08udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie.02-06-2008
SG.0151 -15/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.11-06-2008
SG. 0151-16/08ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe.30-06-2008
SG. 0151-17/08określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.01-07-2008
SG. 0151-18/08zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 200801-07-2008
SG. 0151-19/08zarządzenia wyboru sołtysa wsi Korytki Leśne.14-07-2008
SG. 0151-20/08zarządzenia wyboru sołtysa wsi Zaruzie.24-07-2008
SG. 0151-21/08przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.21-08-2008
SG. 0151-22/08powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie Pani Alicji Jadwidze Dobrowolskiej27-08-2008
SG. 0151-23/08powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie Pani Bożenie Genowefie Szczyglewskiej27-08-2008
SG. 0151-24/08powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Pani Agnieszce Zduńczyk27-08-2008
SG. 0151-25/08przeprowadzenia inwentaryzacji28-08-2008
SG. 0151-26/08ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.28-08-2008
SG. 0151-27/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.11-09-2008
SG. 0151-28/08określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.30-09-2008
SG. 0151-29/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.27-10-2008
SG. 0151-30/08projektu budżetu gminy na 2009 rok.14-11-2008
SG.0151-31/08określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.20-11-2008
SG. 0151-32/08zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej27-11-2008
SG. 0151-33/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.09-12-2008
SG. 0151-34/08przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.18-12-2008
SG. 0151-35/08oddania w użytkowanie nieruchomości Miastu Łomża w formie bezprzetargowej29-12-2008
SG. 0151-36/08zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 200830-12-2008
SG. 0151-37/08oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej w celu realizacji Programu Integracji Społecznej30-12-2008