Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 41 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej03-01-2018
2.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-01-2018
3.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego04-01-2018
4.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego05-01-2018
5.2018w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2018 rok 17-01-2018
6.2018w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok17-01-2018
7.2018w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych30-01-2018
8.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok31-01-2018
9.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy02-02-2018
10.2018w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy12-02-2018
11.2018w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Chojny - Naruszczki27-02-2018
12.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy27-02-2018
13.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy05-03-2018
14.2018w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Miastkowo12-03-2018
15.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-03-2018
16.2018w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie14-03-2018
17.2018w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie14-03-2018
18.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy26-03-2018
19.2018w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok30-03-2018
20.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok30-03-2018
21.2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie05-04-2018
22.2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie05-04-2018
23.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego12-04-2018
24.2018w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w pracy oddziałów przedszkolnych
12-04-2018
25.2018w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej20-04-2018
26.2018w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej20-04-2018
27.2018w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4, wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie.23-04-2018
28.2018w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 202023-04-2018
30.2018w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie26-04-2018
31.2018w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie26-04-2018
32.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok30-04-2018
33.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy04-05-2018
34.2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.21-05-2018
35.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy22-05-2018
36.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok30-05-2018
37.2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego04-06-2018
38.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy04-06-2018
39.2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej07-06-2018
40.2018w sprawie wprowadzenia procedury przekazania majątku szkoły i oddziału przedszkolnego.07-06-2018
41.2018w sprawie określenia przeznaczenia majątku po gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej12-06-2018
42.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego15-06-2018