Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 17 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej03-01-2018
2.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-01-2018
3.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego04-01-2018
4.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego05-01-2018
5.2018w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2018 rok 17-01-2018
6.2018w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok17-01-2018
7.2018w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych30-01-2018
8.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok31-01-2018
9.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy02-02-2018
10.2018w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy12-02-2018
11.2018w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Chojny - Naruszczki27-02-2018
12.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy27-02-2018
13.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy05-03-2018
14.2018w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Miastkowo12-03-2018
15.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-03-2018
16.2018w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie14-03-2018
17.2018w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie14-03-2018