Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/09
z dnia 5 października 2009 r.
opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż na samochód strażacki wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Chojny – Naruszczki,
Miastkowo, 2009-10-05

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż na samochód strażacki wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Chojny – Naruszczki, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym: 36.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres:                ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT  GMINY
Lidia Małgorzata GrzejkaWprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-05 13:21
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-05 13:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219