Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/09
z dnia 12 października 2009 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego
Miastkowo, 2009-10-12


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z  2004r: Nr 6, poz.41, Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635; Nr 127 poz. 880)

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20.08.2009r. Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie części garażowej istniejącego budynku remizy OSP oraz budowę wjazdu na działkę – na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 606 w zabudowie usługowej z zakresu ochrony p.poż., położoną na terenie wsi Tarnowo, gm. Miastkowo,

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT    GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-12 09:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-12 09:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222