Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/09
z dnia 22 października 2009 r.
opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP.
Miastkowo, 2009-10-21


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Tarnowo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym: 606.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT  GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-22 09:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-22 10:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-10-22 09:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218