Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/09
z dnia 16 listopada 2009 r.
opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV - na terenie wsi Sulki
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 28/2, 174, położonych na terenie wsi Sulki, gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT  GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Projekt decyzji 45,51 KB 80

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-11-16 09:32
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-11-16 09:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-11-16 09:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213