Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/09
z dnia 24 listopada 2009 r.
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Tarnowo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym: 606
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Tarnowo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym: 606.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata GrzejkaWprowadził(a) :Marcin Łuba2009-11-24 10:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-11-24 10:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210