Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/09
z dnia 8 grudnia 2009 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia się, że w dniu 08.12.2009r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie części garażowej budynku remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę – na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 606  położoną we wsi Tarnowo, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 50,04 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-08 09:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-08 09:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-12-08 09:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233