Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomienia



OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/10
z dnia 12 marca 2010 r.
projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny, na działkach o nr ewid. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161, 201, położonych na terenie administracyjnym wsi Nowosiedliny,
gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.

WÓJT  GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-15 15:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-15 15:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223