Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/10
z dnia 19 marca 2010 r.
zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny, na działkach o nr ewid. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161, 201, położonych na terenie administracyjnym wsi Nowosiedliny, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-22 07:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-22 07:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213