Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/10
z dnia 30 marca 2010 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o  wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.) , zawiadamia się, że w dniu 30.03.2010r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny, na działkach o nr ewid. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161, 201, położonych na terenie administracyjnym wsi Nowosiedliny, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

WÓJT  GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-30 11:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-30 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215