Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/10
z dnia 17 maja 2010 r.
na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie administracyjnym wsi Rydzewo, gm. Miastkowo
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie administracyjnym wsi Rydzewo, gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.

WÓJT  GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 09:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 09:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-06-01 08:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243