Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/10
z dnia 23 czerwca 2010 r.
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia  się, że w dniu 23.06.2010r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego  na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie administracyjnym wsi Rydzewo, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata GrzejkaWprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-23 09:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-23 09:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-06-23 09:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215