Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.4.2011.AS
z dnia 3 stycznia 2012 r.
budowy dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo
OBWIESZCZENIE


        Wójt  Gminy  Miastkowo  zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo”: nr 105893B -ul. Piaskowa w lokalizacji 0+000-0+266,55 na działkach o nr geod. 80, 90, 136, nr 105898B- ul. Kościelna w lokalizacji 0+000-0+238,96 na działkach o nr geod. 97, 126, 90, 102, nr 105896B- ul. Długa w lokalizacji 0+000-0+448,77 na działce o nr geod. 119,113,195  oraz na części działek nr ewid. 85, 91, 79, 120, 89, 84, 88, 98, 103, 96, 127, 125/1, 125/2, 92, 122, 117, 112/2, 114  nie będącą własnością Gminy (do podziału i przejęciu pod pas drogowy) położonych w obrębie wsi Rydzewo, gm. Miastkowo.  
           Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 7:15 do 15:15.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT
Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 63,06 KB 63
file typ Załącznik do decyzji 34,49 KB 85

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-03 15:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-03 15:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-01-03 15:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193