Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-22/10
z dnia 18 maja 2012 r.
warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą w zabudowie zagrodowej
O B W I E S Z C Z E N I E

              Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 342/1 położonej we wsi Czartoria gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój Nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96) można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ decyzja 62,34 KB 70

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-05-18 10:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-05-18 10:45
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-05-18 10:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172