Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6220.3.2012.AS
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,12m
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,12m na działkach istniejącego pasa drogowego

o nr. ewid. 597, 578, 588, 1196/2 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy o nr ewid. 1027/4, 1048, 1045, 1046/2 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

W związku z powyższym informuję, iż  w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój Nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96)  można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-06 12:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-06 12:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188