Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.4.2012.AS
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m na działkach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 1197, 1202, 1095/1, 1095/2, 1095/4, 1095/6, 1095/8, 1095/10 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid. 1048, 1049, 1051, 1053, 1058, 1059/1, 1059/2, 1062/3, 1062/4, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1066/3, 1068, 1069, 1072, 1077, 1087, 1100, 1086/2, 1085, 1083, 1082 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

W związku z powyższym informuję, iż  w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój Nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96)  można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-08 12:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-08 12:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179