Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaWÓJT GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2012.AS
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
wydania decyzji na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,19m
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,19m na działkach istniejącego pasa drogowego o nr. ewid. 597, 578, 588, 1196/2 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy o nr ewid. 1027/4, 1048, 1045, 1046/2 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17, od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
Załącznik 30,81 KB 81
Decyzja 74,2 KB 84

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-20 14:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-20 14:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-20 14:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 269