Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2012.AS
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
wydania decyzji na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,19m
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,19m na działkach istniejącego pasa drogowego o nr. ewid. 597, 578, 588, 1196/2 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy o nr ewid. 1027/4, 1048, 1045, 1046/2 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17, od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 30,81 KB 91
file typ Decyzja 74,2 KB 104

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-20 14:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-20 14:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-20 14:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 302