Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.4.2012.AS
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m
Wójt  Gminy  Miastkowo  zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m na działkach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 1197, 1202, 1095/1, 1095/2, 1095/4, 1095/6, 1095/8, 1095/10 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid. 1048, 1049, 1051, 1053, 1058, 1059/1, 1059/2, 1062/3, 1062/4, 1063/4, 1063/5, 1063/6, 1066/3, 1068, 1069, 1072, 1077, 1087, 1100, 1086/2, 1085, 1083, 1082 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 17, od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 72,39 KB 71

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-23 13:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-23 13:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-23 13:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182