Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2012.AS
z dnia 5 listopada 2012 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o  wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.),

zawiadamia się, że w dniu 05.11.2012r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 266/6 położonej w Miastkowie ul. Cmentarna gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.


WÓJT GMINY

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 44,5 KB 73

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-05 12:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-05 12:16
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-11-05 12:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174