Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2014
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
budowy linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

 

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie położonym w obrębach wsi:

  • Czartoria, gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 113/2, 121 i 645,
  • Korytki-Leśne, gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 45/7, 98 i 95
  • Sulimy, gmina Nowogród – działka o nr ewid. 98.

 

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT  GMINY

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-11 09:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-11 09:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200