Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2014
z dnia 13 maja 2014 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 13.05.2014r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie położonym w obrębach wsi: Czartoria gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 113/2, 121 i 645, Korytki-Leśne gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 45/7, 98 i 95, Sulimy gmina Nowogród – działka o nr ewid. 98.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.


WÓJT    GMINY

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-05-13 11:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-05-13 11:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199