Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.4.2014
z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z póź. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.15-15.15 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się, co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-05 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-05 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198