Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 10 grudnia 2015 r.
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w roku 2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo
dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Miastkowo w roku 2016

Wójt Gminy Miastkowo informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100%.

Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miastkowo z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz z obiektów będących własnością Gminy.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest, koszty transportu i unieszkodliwiania.

Zakup i montaż nowych pokryć nie wchodzi w zakres dofinansowania.

W związku z powyższym osoby planujące w 2016 r. wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zmagazynowanego azbestu proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, (pok. Nr 2- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska) w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest [tutaj] na stronie internetowej Urzędu www.miastkowo.pl. Po ustaleniu listy osób Gmina Miastkowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
o przyznanie dotacji.

            Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zostanie wyłoniony Wykonawca zadania oraz określone zostaną szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron.

            Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 2 tel. 86/217 49 -35.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-10 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-10 13:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-12-10 13:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197