Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110kV
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110kV, na terenie położonym w obrębie:
- Gałkówka gm. Miastkowo– dz. nr ewid.: 102, 13/8, 13/9, 13/7, 13/4, 13/6, 58/2, 99, 58/4, 58/5,
- Rydzewo gm. Miastkowo– dz. nr ewid.: 424/2, 423, 422, 411, 404, 403, 402, 350, 314, 313, 312, 303, 243, 242, 241, 240, 239/1, 239/2, 238, 237, 236, 235, 234, 567, 232, 231/2, 230, 229, 228, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222, 221, 220.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.

WÓJT  GMINY
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-28 14:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-28 14:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185