Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2016
z dnia 9 stycznia 2017 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się, że w dniu 09.01.2017r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka”, w obrębie wsi Gałkówka gm. Miastkowona działkach o numerach ewidencyjnych: 61, 60/1, 60/2, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 66, 68, 70, 71/6, 71/1, 71/4, 72/3, 72/2, 73, 74, 75/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15/2, 58/4, 58/3, 59/1, 99, 33/1, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/2, 22/1, 21/1, 21/3, 21/4, 100, 18/8, 18/7, 18/3, 18/4, 75/3, 75/2, 72/1, 59/2, 58/2.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-09 13:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-09 13:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184