Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Obwieszczenia


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerRol.6220.7.2016
OrganWójt Gminy -> Obwieszczenia i zawiadomienia
Data03-03-2017
W sprawiew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu

Treść
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek Pani Ewy Kuczyńskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 sztuk świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9 m³, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego realizowane na terenie obejmującym część działki nr 156, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Rafała i Ewy Kuczyńskich, położonego w obrębie wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na w/w adres, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: inwestycje.miastkowo@gmail.com lub ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17, w godzinach 7.15-15.15, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji tj. do dnia 3 kwietnia 2017r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej bip. Gminy Miastkowo, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz w sołectwie Leopoldowo i Łuby-Kiertany.

 

Wójt

Kazimierz Górski

 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2017-03-03
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-03 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-03 10:25

  Wyświetleń : 169

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo