Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2017
z dnia 4 maja 2017 r.
budowy linii energetycznej kablowej średniego napięcia  15kV- odcinek o długości 65-70m
Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia  15kV- odcinek o długości 65-70m, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 266/3, 266/5, 266/6 położone w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT  GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 48,15 KB 40

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-05 07:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-05 07:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-05-05 07:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 165