Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2017
z dnia 29 maja 2017 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się, że w dniu 29.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15kV- odcinek o długości 65-70m, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 266/3, 266/5, 266/6 położone w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.


WÓJT GMINY

Kazimierz GórskiInformacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-29 13:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-29 13:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171