Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Rydzewo - Gozdy dla wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej
Na podstawie Zarządzenia Nr 41.2017 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Rydzewo - Gozdy, podaję do wiadomości publicznej informację o zwołaniu zebrania na dzień 29 września  2017 r. (piątek),  na godz. 1300.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu Państwa Kazimierczyk,  Rydzewo - Gozdy 5.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone
w tym samym dniu o godz. 1315, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.


W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-20 11:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-20 11:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167